Combo bếp từ ML288 DKI + bộ nồi E 005 Dmestik

Combo bếp từ ML288 DKI + bộ nồi E 005 Dmestik

Mã sản phẩm CBDK 06
Giá bán 9.432.500 
Giá niêm yết 17.150.000 
Combo 06 945fd646cb7640b7ace7c9ffdbe9adf4.jpg
Combo bếp từ ML288 DKI + bộ nồi E 005 Dmestik

Combo bếp từ ML288 DKI + bộ nồi E 005 Dmestik

Mã sản phẩm CBDK 06
Giá bán 9.432.500 
Giá niêm yết 17.150.000 
08 8838 8838