Combo bếp từ ML921 DKI + hút mùi TL 4070DMK Dmestik

Combo bếp từ ML921 DKI + hút mùi TL 4070DMK Dmestik

Mã sản phẩm CBDK 03
Giá bán 9.542.500 
Giá niêm yết 17.350.000 
Combo 03 12c9dc17bc6842e7b0902d7e827345ce.jpg
Combo bếp từ ML921 DKI + hút mùi TL 4070DMK Dmestik

Combo bếp từ ML921 DKI + hút mùi TL 4070DMK Dmestik

Mã sản phẩm CBDK 03
Giá bán 9.542.500 
Giá niêm yết 17.350.000 
08 8838 8838