Combo bếp từ ML931 DKT + hút mùi TL4070 DMK Dmestik

Combo bếp từ ML931 DKT + hút mùi TL4070 DMK Dmestik

Mã sản phẩm CBDK 04
Giá bán 11.302.500 
Giá niêm yết 20.550.000 
Combo 04 941300c85165434181bbd45a92bcd3fb.jpg
Combo bếp từ ML931 DKT + hút mùi TL4070 DMK Dmestik

Combo bếp từ ML931 DKT + hút mùi TL4070 DMK Dmestik

Mã sản phẩm CBDK 04
Giá bán 11.302.500 
Giá niêm yết 20.550.000 
08 8838 8838