Combo bếp từ TL922 DKI + hút mùi TL4070 DMK Dmestik

Combo bếp từ TL922 DKI + hút mùi TL4070 DMK Dmestik

Mã sản phẩm CBDK 01
Giá bán 10.752.500 
Giá niêm yết 19.550.000 
Combo 01 6613937cccec41b6b046015c3e077c06.jpg
Combo bếp từ TL922 DKI + hút mùi TL4070 DMK Dmestik

Combo bếp từ TL922 DKI + hút mùi TL4070 DMK Dmestik

Mã sản phẩm CBDK 01
Giá bán 10.752.500 
Giá niêm yết 19.550.000 
0964 140 808